top of page

Снежана Дачић

Updated: Mar 18, 2022

Мр Снежана Дачић, наставник социологије у Технолошкој школи и Гимназији у Параћину. Завршила Филозофски факултет у Београду на катедри за социологију, Учитељски факултет у Сомбору и магистрирала на Учитељском факултету у Београду на смеру "Управљање наставним процесом и развојем кадрова". Тема магистарског рада је из области социологије професије и социологије образовања: "Процес професионализације наставничког занимања у области основног и средњег образовања Републике Србије". Током тридесет година рада у школи радила на пословима учитеља, наставника средње школе и директора основне и средње школе. Коаутор приручника "Методика верске наставе" и "Методика наставе социологије" који се користи на Филозофском факултету у Новом Саду као редован уџбеник на мастер студијама на катедри за социологију. Супруга и мајка два сина.
32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page